Misiune si Viziune

Scopul Asociaţiei ProMAMA este acela de a promova şi susţine importanţa educaţiei perinatale şi, implicit, importanţa alăptării pentru mamă, copil, familie şi întreaga societate, în vederea unei informări cât mai corecte a acestora, astfel încât tânara familie să fie capabilă să adopte cele mai bune şi corecte decizii care să le asigure atat lor, cât şi copiilor pe care îi vor naşte o dezvoltare armonioasă.

Cu SCOPUL de a creste rata alaptarii in Romania, obiectivele Asociaţiei ProMAMA sunt:

 1. Formarea de personal specializat în alăptare (nu neaparat medical), în vederea susţinerii şi promovării alăptării, precum şi promovarea profesiei de Consultant in Alaptare IBCLC.
 2. Înfiintarea unui grup de sprijin care să informeze, să educe, să susţină şi să încurajeze mamele în alăptare
 3. Conştientizarea opiniei publice şi a autoritaţilor asupra importanţei alimentaţiei naturale.
 4. Informarea şi educarea gravidei/cuplului înca din perioada prenatala.
 5. Susţinerea şi promovarea importantei neseparării mamei si copilului sanatosi în perioada de după naştere, pentru a crea condiţiile necesare unei alăptari exclusive de succes.
 6. Promovarea dreptului gravidei pentru libertatea de decizie în ceea ce priveşte dreptul de a alăpta printr-o cât mai bună informare a acesteia încă din perioada prenatală.
 7. Protejarea copiilor nou-născuţi şi sprijinirea dreptului lor de a fi alăptaţi.
 8. Elaborarea şi derularea unor programe de cercetare cu rolul de a evidenţia impactul factorilor care influenţează comportamentul părinţilor şi în special al mamei asupra dezvoltării nou-născutului şi  copilului în primii ani de viaţă.
 9. Educarea tinerei generaţii (viitoare mame) în ceea ce priveşte alăptarea.

Mijloacele pe care şi le propune Asociaţia ProMAMA pentru îndeplinirea scopului său sunt:

 1. Facilitarea informării directe a mamelor – fie prin intermediul cursurilor oferite de  Asociaţie, fie prin informatiile postate pe pagina web a Asociaţiei, prin răspunsul de către specialişti la întrebările mamelor, rezultatul fiind creşterea preocupării pentru Alăptare, informarea corectă a mamelor privind alăptarea, creşterea numărului mamelor care alăptează.
 2. Facilitarea informării gravidelor şi mamelor prin materiale tipografice (carti, broşuri, pliante, postere, flyere), electronice sau pe internet şi mediatizarea corectă a alimentaţiei naturale, precum şi antrenarea/utilizarea mass media în vederea promovării conceptului şi valorilor Alăptării şi a Educaţiei Perinatale, contribuind la schimbarea mentalităţii populaţiei.
 3. Formarea de bază şi continuă a personalului care lucrează în sistemul sanitar şi în alte domenii în vederea susţinerii şi promovării Alăptării, pregătirea candidaţilor pentru examenul de Consultant de Lactaţie certificat international (IBCLC – International Board Certified Lactation Consultant).
 4. Organizarea de conferinţe, simpozioane, congrese, seminarii şi expoziţii.
 5. Cooperarea cu ministerele de resort (Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării), cu orice persoana/asociaţie/instituţie guvernamentală şi nonguvernamentală, internă şi internaţională, în scopul promovării Alaptarii şi a Educaţiei Perinatale şi a recunoaşterii profesiei de Consultant de Lactaţie şi Educator Prenatal Lamaze.
 6. Lobby – efectuarea de demersuri pe lângă organisme oficiale, interne si internaţionale, pentru acordarea unui sprijin necesar îndeplinirii programului Asociaţiei. Demersuri pe langa forţele sociale si politice pentru adoptarea unei legislaţii favorabile alăptării şi educaţiei prenatale.
 7. Atragerea de fonduri în vederea organizării şi/sau creării unor centre de educaţie perinatală pentru femeile gravide/cuplurile care aşteaptă un copil şi a centrelor de consultanţă în lactaţie.
 8. Educarea tinerei generaţii (viitoare mame) in ceea ce priveste alăptarea prin educatia în licee şi şcolile post-liceale.
 9. Formarea continua a membrilor Asociaţiei ProMAMA pentru dobândirea de noi cunoştinţe şi deprinderi existente la nivel naţional şi mondial pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociatiei.
 10. Efectuarea de studii de cercetare şi utilizarea rezultatelor cercetării la dezvoltarea unor comportamente sănătoase ale gravidei, proaspetei mămici, nou-născutului si cuplului.